top of page

Baş - Boyun Kanserleri Cerrahisi

IMG20210407044416.jpg

HİPOFARENKS KANSERİ

HİPOFARENKS KANSERİ

 

Hipofarenks dil kökü ile yemek borusu başlangıcı arasında kalan yutağın alt kısmına verilen isimdir. Bu bölgede meydana gelen kanserler hipofarenks kanserleri olarak adlandırılmaktadır.


Hastalık daha çok ileri yaştaki erkeklerde görülmektedir. Risk faktörleri arasında sigara, alkol, C vitamini ve Fe eksikliği, asbest ve kömür tozu maruziyetleri bulunmaktadır.
Hastalarda yutma güçlüğü, ses kısıklığı, kulağa vuran ağrı, konuşma zorluğu, nefes darlığı, boyunda ağrısız sert şişlikler, ağız kokusu, ağızdan kan gelmesi gibi şikâyetler görülebilmektedir.

Bu şikâyetler ile başvuran hastaların yapılan fizik muayenelerinde şüpheli görünüm saptanması üzerine biyopsi alınarak tanı konulmaktadır. Hastalara çekilen Bilgisayarlı Tomografi / Manyetik Rezonans Görüntüleme gibi tetkiklerle hastalığın yayılımı ve evresi saptanarak hastaların tedavileri planlanmaktadır. Hastalığın vücuda yayılımını değerlendirmek için PET BT çekimi yapılabilmektedir.

Hastalığın tedavisinde erken evrede sadece o bölgedeki tümörün çıkarılması yeterli olabilirken ileri evre tümörlerde gırtlakla beraber çıkarma, veya hastalara ameliyat öncesi/sonrası dönemde Kemoterapi / Radyoterapi tedavileri uygulanabilmektedir. Bu tedaviler esnasında solunum problemi olabilecek hastalara trakeotomide ( boğaza delik açılması) planlanabilir. Boyuna sıklıkla metastaz yapabilen tümörler oldukları için hastalara boyun diseksiyonu ameliyatları da yapılabilmektedir.

bottom of page