top of page

Baş - Boyun Kanserleri Cerrahisi

tongue.jpg

DİL KANSERİ

DİL KANSERİ NEDİR?

Dil, ağız içinde bulunan ve kastan oluşan bir organ olup çiğneme, yutma, sindirimin başlatılması, konuşma ve tat alma gibi birçok önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Vücudun pek çok dokusunun olabildiği gibi dilin de tümörleri olabilmektedir. Her tümörde olduğu gibi bu konu hakkında da yeterli bilgiye sahip olmak kişinin hekime bir an önce başvurmasını sağlar. Zira erken tanı ve tedavi kişinin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.

Dil kanserleri, genellikle dilin yüzeyini kaplayan hücrelerde başlayabildiği gibi herhangi bir dokusundan da köken alabilir. Uzun süreli sigara ve alkol kullanımı veya sürekli bir tahrişe bağlı olarak ortaya çıkan tümoral oluşumlardır.

 

DİL KANSERİ GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?

Tüm ağız içi bölgesi kanserlerine bakıldığında  % 3 ünü dil kanserleri oluşturmaktadır. Dil kanserleri dudak kanserlerinden sonra en sık görülen ağız kanseri türüdür.40 yaş altında nadir görülürken 60-70 yaş ve üzerinde sıklığı giderek artmaktadır. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektedir. Bu cinsiyet farkında sigara ve alkol kullanımının erkeklerde daha sık olduğuna bağlanmaktadır. Ancak yıllar içinde kadınlarda da sigara ve alkol kullanımının artması bu oranı kadın lehine arttırmaktadır.

 

DİL KANSERİ OLUŞUMUNDA ETKENLER NELERDİR?

Diğer kanserlerde olduğu gibi; dil kanserlerinde de sigara ve alkol tüketimi en önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. Sigara kullanımının süresi ve içilen sigara miktarına göre risk artmaktadır. Sigara içenlerde, sigara içmeyenlere göre baş ve boyun kanserine yakalanma olasılığı 25 kat artmaktadır. Diğer risk faktörleri arasında; virüslere bağlı enfeksiyonlar, HIV virüsü, asbest maruziyeti, radyasyon, beslenmeye bağlı faktörler, genetik yatkınlık ve kötü ağız hijyeni ve uzun süreli tahriş bulunmaktadır.

 

DİL KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dil kanserlerinin belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Dil üzerinde kırmızı, beyaz yama şeklinde yara veya ülser olması ve bu yaranın zaman içinde büyümesi, dil üzerinde kanama odaklarının olması,çiğneme ve ya yutma sırasında ağrı olması, dil dokusunda sertleşme ortaya çıkması, kötü nefes kokusu, dilde ve ağız içinde uyuşukluk olması, seste değişiklik olması, açıklanamayan kilo kaybı olması, boyun bölgesinde kitle olması,boyundaki bezelerde büyüme olması ve ağız açmada güçlük oluşması belirtilerden bazılarıdır.

DİL KANSERİNDE TANI NASIL KONUR?

Dil kanserlerinde tanıya genellikle dildeki yara dokusundan parça alınarak patolojik incelemeye gönderilerek varılmaktadır. Tanı konulduktan sonra ultrason, bilgisayarlı tomografi, MR gibi radyolojik tetkikler kullanılarak tümörün boyutu, evresi, yayılımı ve diğer organlarla ilişkisi değerlendirilmektedir. Bu şekilde uygulanacak tedavi yöntemine karar verilmektedir.

 

DİL KANSERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Dil kanserlerinin tedavi başarısında en önemli faktör erken tanı ve erken tedavidir. Erken tanı ve tedavi olan hastalarda 5 yıllık hastalıksız yaşam oranı %70 leri bulmaktadır.
Dil kanserlerinin esas tedavi yöntemi cerrahi olarak tümörün çıkarılmasıdır. Fakat ileri evre ve uzak yayılımı olan hastalarda ışın tedavisi(ışın tedavisi) ve kemoterapi gibi tedaviler cerrahi tedaviye eklenmektedir. Hangi tedavinin seçileceği; hastanın genel durumu, tümörün yayılımı, tümörün türü ve tümörün diğer dokulara sıçramasına göre belirlenmektedir. En iyi sonuç erken dönemde yakalanan, yayılımı olmayan ve genel durumu iyi olan hastalarda elde edilmektedir.
Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinden sonra hastaların hayat kalitelerini artırmak amacıyla diyet ve konuşma, yutkunma, fiziksel ve mesleki rehabilitasyon terapileri uygulanabilmektedir.

bottom of page