top of page

KBB Uygulamaları

tiroid k.jpg

TİROİD BEZİ HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ

TİROİD BEZİ HASTALIKLARI VE CERRAHiSİ

Tiroid bezi içinde gelişen ve ‘nodül’ olarak adlandırılan kitleler tek veya çok sayıda yani multinodüler guatr (MNG) olarak görülebilir.

TİROİD NODÜLLERİ KİMLERDE DAHA FAZLA BULUNUR?

Tiroid nodülleri özellikle kadınlarda sık görülmektedir. Yaklaşık üç kadından birinde var olabilen nodüller; iyot eksikliği olan bölgelerde ve radyasyona maruz kalanlarda ve ileri yaşlarda da sıklıkla ortaya çıkmaktadır.


TİROİD NODÜLLERİ NASIL TESPİT EDİLİR?
Hasta tarafından Boyunda şişlik şeklinde belirtildiği zaman, rutin fizik muayene sırasında doktor tarafından, radyolojik işlem sırasında(örneğin boyun ultrasonografi, boyun bilgisayarlı tomografi (BT) veya pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi) saptanabilir.

TİROİD NODÜLLERİ HANGİ ŞİKÂYETLERE SEBEP OLUR?

Nodüller genellikle sağlık açısından zararsızdır. Ancak belirlendiğinde bunların hormon üretimi yapıp yapmadığı ve kanser olup olmadığı araştırılmalıdır. Hastalarının çoğunda nodüllere bağlı şikâyet yoktur. Bazı hastalarda boyun bölgesinde şişlik ele gelebilir ya da görülebilir. Eğer nodüller çok büyürse nefes darlığı ve yutkunmada zorluğa neden olabilir. Nodül içine kanama olursa ağrı olabilir. Etraf dokulara baskı yapmasına bağlı bası hissi ve ses kısıklığı olabilir. Nodüllerin fazla şekilde büyümesi kozmetik sorunlara yol açabilir. Bu problemlerin dışında aşırı tiroit hormonu üretimine yani hipertiroidiye yol açabilir. Bu durum hastalarda yorgunluk, kilo kaybı, çarpıntı, sinirlilik ve terleme gibi şikâyetlere yol açabilir.


HANGİ DURUMLARDA NODÜLLERİN KANSER OLMA RİSKİ VARDIR?
Cerrahi olmayan serilerde tüm tiroid nodüllerinde kanser olma riski %4 ile 6,5 arasında değişmektedir. Tek veya çok sayıda nodül olması kanser olasılığını genelde değiştirmemektedir. Ses kısıklığı, nefes darlığı, yutkunmada zorluk, erkek cinsiyet, tiroit bölgesinde ani başlayan ve hızlı büyüyen şişlikler ile haftalar veya aylar içerisinde büyümenin olması, kıvamının sert ele gelmesi, nodülün çevre dokulara yapışık olması, boyunda lenfadenopati (bezeler) saptanması, ailede genç veya ileri yaşta tiroit kanser öyküsü, kendisinde daha önce tiroid kanseri geçirme öyküsü, boyuna radyasyon maruziyeti, iyot eksikliği olan bölgeler, yapılan görüntüleme tetkiklerinde (ultrason,bt gibi) nodüllerin kötü karakterli özellikler taşıması, nodüllerin kanser ile ilişkili olma riskini arttıran durumlardır.

HANGİ HASTALARA BİYOPSİ YAPILIR?
Klinik olarak hekimin kanserden şüphelendiği durumlarda, görüntüleme yöntemlerinde kanser şüphesi taşıması durumlarında ince iğne aspirasyon biyopsisi denilen narkoz madde verilmeksizin veya ameliyat olmadan yapılan bir işlem ile biopsi yapılır. İğne biopsisi sonuçlarının şüpheli olduğu veya tekrarlayan yetersiz sonuç gelme durumlarında cerrahi biopsi işlemi yapılabilir.

TİROİD NODÜLLERİNİN TEDAVİLERİ NELERDİR?

Nodüllerin tiroid hormon salgılaması,kanser veya kanser şüphesi,tıbbi ve kozmetik semptomlara,şikayet yaratıp yaratmamasına göre takip, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

bottom of page